KIEROWNIK BUDOWY

 

WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

- nadzór inwestorski

- usługi projektowe – kompletne dokumentacje techniczne (branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna).

- projekty gotowe z katalogu wydawnictwa Murator

- adaptacje projektów typowych

                                                            - kosztorysowanie

                                                            - kontrola techniczna obiektów budowlanych

                                                            - inwentaryzacje budowlane

                                                            - świadectwa charakterystyki energetycznej

                                                            - audyty energetyczne

                                                            - oceny stanu technicznego budynków

                                                            - porady i konsultacje

                                                            - rysunki CAD

                                                            - legalizacja samowoli budowlanych

 

                                                            Współpracujemy z kierownikami robót i projektantami wszystkich branż: architektoniczna,

                                                            konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna.

                                                            OFERTA SPECJALNA:

                                                            Kompleksowa obsługa inwestycji – dla domu jednorodzinnego:

                                                            - pomoc w wyborze projektu gotowego

                                                            - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

                                                            - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci

                                                            - uzgodnienia branżowe

                                                            - uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z przyłączami (woda ,kanalizacja sanitarna, gaz i energetyczne)

                                                            i zjazdem.

                                                            (wszystkie projekty wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz będące

                                                             członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

                                                            - prowadzenie budowy jako kierownik budowy

                                                            - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – konieczne do uzyskania pozwolenia

                                                            na użytkowanie